Tag:

mùa thu hoạch

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Cuối năm, ‘lô cốt’ vẫn bủa vây đường sá TP.HCM; Khai mạc không gian trải nghiệm Lễ hội cá tra và sản phẩm OCOP Đồng Tháp; Kịp thời ngăn chặn gần 8 tấn thực phẩm bẩn từ Lào Cai đến Hà Nội tiêu thụ... Video mùa thu hoạch

Góc nhìn trưa nay | Người ‘truyền lửa’ cho bà con vùng khó
Góc nhìn trưa nay   |   17/12/2022
Góc nhìn trưa nay | Người ‘truyền lửa’ cho bà con vùng khó

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Cuối năm, ‘lô cốt’ vẫn bủa vây đường sá TP.HCM; Khai mạc không gian trải nghiệm Lễ hội cá tra và sản phẩm OCOP Đồng Tháp; Kịp thời ngăn chặn gần 8 tấn thực phẩm bẩn từ Lào Cai đến Hà Nội tiêu thụ...