Tag:

mưa lớn kéo dài

Sáng sớm 10-10, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 4) tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Tuy nhiên, khu vực miền Trung khả năng mưa lớn kéo dài 10 ngày. Video mưa lớn kéo dài

Cảnh báo mưa cường suất lớn ở miền Trung, nhiều nơi khả năng mưa kéo dài đến 10 ngày
Tin nóng   |   10/10/2023
Cảnh báo mưa cường suất lớn ở miền Trung, nhiều nơi khả năng mưa kéo dài đến 10 ngày

Sáng sớm 10-10, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 4) tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Tuy nhiên, khu vực miền Trung khả năng mưa lớn kéo dài 10 ngày.