12/08/2019
THÀNH NGUYÊN – SANH TÀI – QUỐC HUY
THÀNH NGUYÊN – SANH TÀI – QUỐC HUY

Địa điểm xảy ra sạt lở thuộc đoạn qua khu vực đồi dốc Đỏ, phá vỡ một phần kết cấu bề mặt đất trên đỉnh đồi gây sạt lở khiến đất đá từ trên đỉnh đồi rơi xuống, tràn ra gần hết phần mặt đường.