Tag:

mùa hè

Các chuyên gia cho rằng mùa đông lạ thường ở châu Âu tiếp tục là kết quả của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Nhiều khu trượt tuyết phải đóng cửa vì thiếu tuyết và các khu nghỉ dưỡng phải mở các đường đi bộ mùa hè. Video mùa hè

Video: Châu Âu có mùa đông kỳ lạ như mùa hè, khu trượt tuyết đóng cửa vì không có tuyết
Tin nóng | 05/01/2023
Video: Châu Âu có mùa đông kỳ lạ như mùa hè, khu trượt tuyết đóng cửa vì không có tuyết

Các chuyên gia cho rằng mùa đông lạ thường ở châu Âu tiếp tục là kết quả của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Nhiều khu trượt tuyết phải đóng cửa vì thiếu tuyết và các khu nghỉ dưỡng phải mở các đường đi bộ mùa hè.