Tag:

ô nhiễm môi trường

TTO - Cận cảnh bãi chứa tro, xỉ hàng triệu tấn của các nhà máy ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vẫn đang tồn đọng, chưa giải quyết triệt để đầu ra… Video ô nhiễm môi trường

Video: Cận cảnh bãi chứa tro, xỉ hàng triệu tấn của nhiệt điện Vĩnh Tân
Tin nóng | 03/06/2022
Video: Cận cảnh bãi chứa tro, xỉ hàng triệu tấn của nhiệt điện Vĩnh Tân

TTO - Cận cảnh bãi chứa tro, xỉ hàng triệu tấn của các nhà máy ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vẫn đang tồn đọng, chưa giải quyết triệt để đầu ra…