Tag:

mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay mưa to diện rộng có xu hướng giảm dần trên các khu vực của cả nước, tuy vậy thời tiết mưa dông vẫn còn duy trì, một vài nơi vẫn mưa to. Video mưa dông

Dự báo thời tiết 4-8: Mưa dông vẫn duy trì, một vài nơi vẫn mưa to
Tin nóng   |   04/08/2023
Dự báo thời tiết 4-8: Mưa dông vẫn duy trì, một vài nơi vẫn mưa to

Dự báo thời tiết hôm nay mưa to diện rộng có xu hướng giảm dần trên các khu vực của cả nước, tuy vậy thời tiết mưa dông vẫn còn duy trì, một vài nơi vẫn mưa to.

Từ ngày
Đến ngày