10/10/2019

Những ngày qua, nước lũ thượng nguồn rút nhanh. Nhiều cánh đồng xả lũ ở tỉnh Đồng Tháp đã bày mặt ruộng. Thủy sản trên đồng nước nổi bắt đầu bơi ra các nhánh sông. Đây cũng là thời điểm hoạt động đánh bắt trên sông của người dân đầu nguồn diễn ra nhộn nhịp.