Tag:

một số dịch vụ

TTO - Từ 1-3, TP.HCM cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu trừ các lĩnh vực như vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, các cơ sở hoạt động thể thao trong không gian kín. Video một số dịch vụ

Video: TP.HCM cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu
Tin nóng | 25/02/2021
Video: TP.HCM cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu

TTO - Từ 1-3, TP.HCM cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu trừ các lĩnh vực như vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, các cơ sở hoạt động thể thao trong không gian kín.