Tag:

Molnupiravir

TTO - Thuốc kháng virus điều trị COVID-19 có hoạt chất Molnupiravir đã được nhiều nhà thuốc ở TP.HCM và Hà Nội bắt đầu bán. Tuy nhiên, phải có đủ điều kiện cụ thể nhà thuốc mới bán, không thể mua như một số loại thuốc thông thường. Video Molnupiravir

Video: Thuốc kháng virus điều trị COVID-19, không phải ai đến nhà thuốc mua cũng bán
Tin nóng   |   25/02/2022
Video: Thuốc kháng virus điều trị COVID-19, không phải ai đến nhà thuốc mua cũng bán

TTO - Thuốc kháng virus điều trị COVID-19 có hoạt chất Molnupiravir đã được nhiều nhà thuốc ở TP.HCM và Hà Nội bắt đầu bán. Tuy nhiên, phải có đủ điều kiện cụ thể nhà thuốc mới bán, không thể mua như một số loại thuốc thông thường.