Tag:

Mộc bản Triều Nguyễn

Ngày 25-5, nhân lễ công bố hoàn thành dự án ‘Bảo tồn khẩn cấp Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu văn hóa thế giới bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV’, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã đến thăm khu khu lưu trữ Mộc bản Triều Nguyễn. Video Mộc bản Triều Nguyễn

Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper thăm kho Mộc bản Triều Nguyễn vừa phục hồi
Tin nóng   |   25/05/2023
Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper thăm kho Mộc bản Triều Nguyễn vừa phục hồi

Ngày 25-5, nhân lễ công bố hoàn thành dự án ‘Bảo tồn khẩn cấp Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu văn hóa thế giới bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV’, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã đến thăm khu khu lưu trữ Mộc bản Triều Nguyễn.