Tag:

mở rộng điều tra

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, người thường xuyên livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng, và nhà báo Hàn Ni đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức... Video mở rộng điều tra

Video: Khởi tố, bắt tạm giam nhà báo Hàn Ni và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân
Tin nóng   |   24/02/2023
Video: Khởi tố, bắt tạm giam nhà báo Hàn Ni và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, người thường xuyên livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng, và nhà báo Hàn Ni đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức...