Tag:

mở lại siêu thị

TTO – TP.HCM kéo dài hiệu lực giấy đi đường, cho phép mở lại dịch vụ ăn uống và bán mang đi hoạt động như thế nào? Các nước trên thế giới tiêm trộn vắc xin COVID-19 ra sao? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ngày 9-9. Video mở lại siêu thị

Robot Hỏi - Đáp: TP.HCM mở lại dịch vụ ăn uống bán mang đi? Thế giới tiêm trộn vắc xin COVID-19 ra sao?
Bạn có biết   |   09/09/2021
Robot Hỏi - Đáp: TP.HCM mở lại dịch vụ ăn uống bán mang đi? Thế giới tiêm trộn vắc xin COVID-19 ra sao?

TTO – TP.HCM kéo dài hiệu lực giấy đi đường, cho phép mở lại dịch vụ ăn uống và bán mang đi hoạt động như thế nào? Các nước trên thế giới tiêm trộn vắc xin COVID-19 ra sao? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ngày 9-9.