Tag:

mở lại các chợ

TTO - Tăng đội ngũ shipper, mở lại các chợ, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho người lao động... Đó là những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được TP.HCM triển khai trong thời gian tới. Video mở lại các chợ

Video: TP.HCM tính toán tăng đội ngũ shipper, mở lại các chợ
Tin nóng   |   12/09/2021
Video: TP.HCM tính toán tăng đội ngũ shipper, mở lại các chợ

TTO - Tăng đội ngũ shipper, mở lại các chợ, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho người lao động... Đó là những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được TP.HCM triển khai trong thời gian tới.