Tag:

mít “khổng lồ”

Tiêu điểm của Tin nóng 24h ngày 25-7 ghi nhận thực trạng ô nhiễm sông rạch ở Cà Mau. Cùng với đó là các thông tin vừa cập nhật: Nhiều cán bộ bảo vệ rừng… bỏ rừng do nợ lương; Lấy khối dịch 40 lít trong bụng nữ bệnh nhân 19 tuổi; Giống mít “khổng lồ” của lão nông miền Tây… Video mít “khổng lồ”

Tin nóng 24h: Báo động tình trạng ô nhiễm sông rạch ở Cà Mau
  |   25/07/2019
Tin nóng 24h: Báo động tình trạng ô nhiễm sông rạch ở Cà Mau

Tiêu điểm của Tin nóng 24h ngày 25-7 ghi nhận thực trạng ô nhiễm sông rạch ở Cà Mau. Cùng với đó là các thông tin vừa cập nhật: Nhiều cán bộ bảo vệ rừng… bỏ rừng do nợ lương; Lấy khối dịch 40 lít trong bụng nữ bệnh nhân 19 tuổi; Giống mít “khổng lồ” của lão nông miền Tây…