Tag:

minh bạch

TTO - Hà Nội, Hải Phòng sẽ là những địa phương được thực hiện xã hội hóa vắc xin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu triển khai tiêm vắc xin cho người dân đảm bảo công bằng, minh bạch. Video minh bạch

Video: Thủ tướng yêu cầu phân phối vắc xin công bằng, minh bạch
Tin nóng   |   27/02/2021
Video: Thủ tướng yêu cầu phân phối vắc xin công bằng, minh bạch

TTO - Hà Nội, Hải Phòng sẽ là những địa phương được thực hiện xã hội hóa vắc xin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu triển khai tiêm vắc xin cho người dân đảm bảo công bằng, minh bạch.