Tag:

miếu Bà Chúa Xứ

Lê Đại Vũ, 34 tuổi ngụ TP Cà Mau lợi dụng vào mác thầy cúng và sự sơ hở của người quản lý miếu Bà Chúa xứ Vàm Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) đã trộm sợi dây chuyền vàng 18K có trọng lượng 1,4 lượng đeo trên cổ tượng Bà. Hiện Vũ đã bị bắt giữ. Video miếu Bà Chúa Xứ

Bắt thầy cúng lột dây chuyền hơn một lượng vàng của Bà Chúa xứ
Tin nóng   |   04/06/2023
Bắt thầy cúng lột dây chuyền hơn một lượng vàng của Bà Chúa xứ

Lê Đại Vũ, 34 tuổi ngụ TP Cà Mau lợi dụng vào mác thầy cúng và sự sơ hở của người quản lý miếu Bà Chúa xứ Vàm Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) đã trộm sợi dây chuyền vàng 18K có trọng lượng 1,4 lượng đeo trên cổ tượng Bà. Hiện Vũ đã bị bắt giữ.