Tag:

miễn vé

Lần đầu tiên, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế miễn vé cho phụ nữ trong và ngoài nước mặc áo dài truyền thống Việt Nam tham quan di tích Huế dịp 8-3. Video miễn vé

Miễn vé tham quan di tích Huế cho phụ nữ mặc áo dài dịp 8-3
Thú vị   |   08/03/2019
Miễn vé tham quan di tích Huế cho phụ nữ mặc áo dài dịp 8-3

Lần đầu tiên, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế miễn vé cho phụ nữ trong và ngoài nước mặc áo dài truyền thống Việt Nam tham quan di tích Huế dịp 8-3.