Tag:

midu

TTO - Nhắc đến trải nghiệm, Khám Phá Trường Học đã nhận được hàng trăm lời yêu cầu phải đến ngay đại học HUTECH, để thực sự trải nghiệm thế nào là 'học hết sức, chơi hết mình, đầu tư hết mức' của cả nhà trường lẫn các bạn sinh viên HUTECH. Video midu

Khám Phá Trường Học 2021: Trải nghiệm ‘học hết sức, chơi hết mình’ cùng sinh viên HUTECH
Khám phá trường học   |   31/03/2021
Khám Phá Trường Học 2021: Trải nghiệm ‘học hết sức, chơi hết mình’ cùng sinh viên HUTECH

TTO - Nhắc đến trải nghiệm, Khám Phá Trường Học đã nhận được hàng trăm lời yêu cầu phải đến ngay đại học HUTECH, để thực sự trải nghiệm thế nào là 'học hết sức, chơi hết mình, đầu tư hết mức' của cả nhà trường lẫn các bạn sinh viên HUTECH.

0.0
(0 bình chọn)