Tag:

Mekong

Với thông điệp kết nối doanh nhân và cộng đồng, hành trình Mekong Caravan - Sắc màu hội tụ 2019 ngoài là cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa các doanh nghiệp, đây còn là dịp hỗ trợ cộng đồng gặp khó khăn tại 8 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Video Mekong

Doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm với cộng đồng qua hành trình Mekong Caravan
Tin nóng | 30/10/2019
Doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm với cộng đồng qua hành trình Mekong Caravan

Với thông điệp kết nối doanh nhân và cộng đồng, hành trình Mekong Caravan - Sắc màu hội tụ 2019 ngoài là cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa các doanh nghiệp, đây còn là dịp hỗ trợ cộng đồng gặp khó khăn tại 8 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.