Tag:

Mekong

TTO - Lão nông Bảy Bon (Bình Thủy, Cần Thơ) được xem là “vua cá thác lác”, người tiên phong mang cá thác lác cườm về nuôi trong lồng bè trên dòng Mekong. Bảy Bon còn thuần hóa nhiều giống cá quý hiếm như cá hô, hồng vỹ, duồng bay, chạch lấu, cá ét... Video Mekong

Đàn cá độc lạ được nuôi trong bè của lão nông Bảy Bon ở Cần Thơ
Thú vị   |   08/10/2020
Đàn cá độc lạ được nuôi trong bè của lão nông Bảy Bon ở Cần Thơ

TTO - Lão nông Bảy Bon (Bình Thủy, Cần Thơ) được xem là “vua cá thác lác”, người tiên phong mang cá thác lác cườm về nuôi trong lồng bè trên dòng Mekong. Bảy Bon còn thuần hóa nhiều giống cá quý hiếm như cá hô, hồng vỹ, duồng bay, chạch lấu, cá ét...