Tag:

mẫu nhí

Tiếp nối thành công cuộc thi Đại sứ Áo dài nhí nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động nghề, NTK Tạ Linh Nhân tiếp tục tổ chức casting tìm kiếm “Siêu mẫu Áo dài nhí”. Video mẫu nhí

NTK Tạ Linh Nhân casting tìm kiếm “Siêu mẫu Áo dài nhí”
Giải trí   |   29/09/2019
NTK Tạ Linh Nhân casting tìm kiếm “Siêu mẫu Áo dài nhí”

Tiếp nối thành công cuộc thi Đại sứ Áo dài nhí nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động nghề, NTK Tạ Linh Nhân tiếp tục tổ chức casting tìm kiếm “Siêu mẫu Áo dài nhí”.