Tag:

mất trí nhớ

Trung niên là thời gian sung sức và chín muồi về sự nghiệp, nhưng nhiều người đang than phiền họ rất hay quên, nói trước quên sau, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Nhưng vì sao lại nhớ nhớ quên quên ở tuổi trung niên? Video mất trí nhớ

Suy giảm trí nhớ ở độ tuổi trung niên ngày càng tăng, vì sao?
Hỏi Chuyện Sức Khỏe   |   12/05/2023
Suy giảm trí nhớ ở độ tuổi trung niên ngày càng tăng, vì sao?

Trung niên là thời gian sung sức và chín muồi về sự nghiệp, nhưng nhiều người đang than phiền họ rất hay quên, nói trước quên sau, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Nhưng vì sao lại nhớ nhớ quên quên ở tuổi trung niên?