Tag:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TTO - Báo Tuổi Trẻ trao thêm 5 tỉ đồng, trong đó 3 tỉ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ tiêm vắc xin cho công nhân hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, và 2 tỉ đồng nhằm phát triển vắc xin nội. Video Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Video: Thêm 5 tỉ đồng hỗ trợ vắc xin cho công nhân tại 2 điểm nóng và phát triển vắc xin nội
Tin nóng | 07/06/2021
Video: Thêm 5 tỉ đồng hỗ trợ vắc xin cho công nhân tại 2 điểm nóng và phát triển vắc xin nội

TTO - Báo Tuổi Trẻ trao thêm 5 tỉ đồng, trong đó 3 tỉ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ tiêm vắc xin cho công nhân hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, và 2 tỉ đồng nhằm phát triển vắc xin nội.