Tag:

mất ngủ

Tình trạng mất ngủ và trầm cảm ở nhiều người ngày càng đáng lo ngại, đặc biệt là ở người trẻ. Giải pháp nào để vượt qua giai đoạn này? Video mất ngủ

Cần làm gì khi mất ngủ, trầm cảm trong thời gian dài?
Hỏi Chuyện Sức Khỏe   |   11/10/2023
Cần làm gì khi mất ngủ, trầm cảm trong thời gian dài?

Tình trạng mất ngủ và trầm cảm ở nhiều người ngày càng đáng lo ngại, đặc biệt là ở người trẻ. Giải pháp nào để vượt qua giai đoạn này?