Tag:

Maradona qua đời

TTO - Do chưa thể giải quyết tranh chấp tài sản của Maradona, một tòa án ở Argentina đã yêu cầu bảo quản thi thể của ông. Điều này nhằm đề phòng trường hợp cần phải tiến hành các xét nghiệm ADN trong tương lai. Video Maradona qua đời

Video: Tòa án yêu cầu bảo quản thi thể Maradona
Thể thao | 18/12/2020
Video: Tòa án yêu cầu bảo quản thi thể Maradona

TTO - Do chưa thể giải quyết tranh chấp tài sản của Maradona, một tòa án ở Argentina đã yêu cầu bảo quản thi thể của ông. Điều này nhằm đề phòng trường hợp cần phải tiến hành các xét nghiệm ADN trong tương lai.