Tag:

Mạng lưới cao tốc

Hạ tầng giao thông của ĐBSCL đang từng bước được đầu tư hoàn thiện, minh chứng là hàng loạt các cây cầu nghìn tỉ bắc qua các con sông lớn của vùng Đồng bằng châu thổ này. Sắp tới hàng loạt dự án đã có kế hoạch triển khai, đặc biệt là hệ thống cao tốc liên vùng. Video Mạng lưới cao tốc

Mạng lưới cao tốc cho ĐBSCL những năm tới sẽ ra sao?
Bạn có biết   |   23/01/2020
Mạng lưới cao tốc cho ĐBSCL những năm tới sẽ ra sao?

Hạ tầng giao thông của ĐBSCL đang từng bước được đầu tư hoàn thiện, minh chứng là hàng loạt các cây cầu nghìn tỉ bắc qua các con sông lớn của vùng Đồng bằng châu thổ này. Sắp tới hàng loạt dự án đã có kế hoạch triển khai, đặc biệt là hệ thống cao tốc liên vùng.