Tag:

mắc kẹt

Sự kiện giải cứu thành công 33 thợ mỏ ở Chile mắc kẹt dưới độ sâu gần 700 mét trong hơn hai tháng đã khiến cả thế giới quan tâm vào năm 2010. Đây cũng là bài học về lòng quyết tâm và giá trị của tình đoàn kết vượt biên giới. Video mắc kẹt

Tin nóng   |   03/01/2023
Video: 'Nghẹt thở' những vụ giải cứu người bị mắc kẹt dưới lòng đất

Sự kiện giải cứu thành công 33 thợ mỏ ở Chile mắc kẹt dưới độ sâu gần 700 mét trong hơn hai tháng đã khiến cả thế giới quan tâm vào năm 2010. Đây cũng là bài học về lòng quyết tâm và giá trị của tình đoàn kết vượt biên giới.

Từ ngày
Đến ngày