Tag:

mà người tham gia

TTO - Trong số những lễ hội đầu xuân, có một lễ hội mà người tham gia không cầu mong gì cho bản thân, chỉ mong muốn cho đi những giọt máu của mình để cứu sống người. Video mà người tham gia

Video: Bạn trẻ háo hức tham gia lễ hội 'cho đi' đầu năm mới
Đời thường   |   12/02/2022
Video: Bạn trẻ háo hức tham gia lễ hội 'cho đi' đầu năm mới

TTO - Trong số những lễ hội đầu xuân, có một lễ hội mà người tham gia không cầu mong gì cho bản thân, chỉ mong muốn cho đi những giọt máu của mình để cứu sống người.