Tag:

Lương Ấn Đường

Võ sư Lương Ấn Đường - Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng TP Cần Thơ vừa được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao giấy chứng nhận xác lập kỷ lục vì đã có công huấn luyện và đào tạo bộ môn nghệ thuật lân sư rồng nữ với nhiều tiết mục được xác nhận kỷ lục Việt Nam. Video Lương Ấn Đường

Vinh danh võ sư Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Cần ThơLive
Thú vị   |   28/01/2019
Vinh danh võ sư Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Cần Thơ

Võ sư Lương Ấn Đường - Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng TP Cần Thơ vừa được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao giấy chứng nhận xác lập kỷ lục vì đã có công huấn luyện và đào tạo bộ môn nghệ thuật lân sư rồng nữ với nhiều tiết mục được xác nhận kỷ lục Việt Nam.