Tag:

lươn đồng

TTO - Bản tin 30s Nóng 8-9: ‘Toàn cảnh’ vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai; Khởi tố vụ ‘cháy karaoke 32 người chết’; Mê tít lươn đồng xúc ụ mùa nước nổi ở miền Tây; Hai xe khách tông nhau ở Đồng Nai. Video lươn đồng

Bản tin 30s Nóng: ‘Toàn cảnh’ vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai; Khởi tố vụ ‘cháy karaoke 32 người chết’ ở Bình Dương
30S Nóng   |   08/09/2022
Bản tin 30s Nóng: ‘Toàn cảnh’ vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai; Khởi tố vụ ‘cháy karaoke 32 người chết’ ở Bình Dương

TTO - Bản tin 30s Nóng 8-9: ‘Toàn cảnh’ vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai; Khởi tố vụ ‘cháy karaoke 32 người chết’; Mê tít lươn đồng xúc ụ mùa nước nổi ở miền Tây; Hai xe khách tông nhau ở Đồng Nai.