Tag:

lúa gạo

Bản tin với nhiều thông tin: Doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác đầu tư với tập đoàn Charm Group; Cống bung, đường vỡ sau mưa lớn, điều gì xảy ra với dự án Võ Văn Ngân mới 20 ngày khánh thành?; Khởi tố chủ lô tai nghe, loa Marshall giả trị giá 9 tỷ đồng… Video lúa gạo

Góc nhìn trưa nay | Tăng giá trị cho ngành lúa gạo Đắk Lắk
Góc nhìn trưa nay   |   16/05/2024
Góc nhìn trưa nay | Tăng giá trị cho ngành lúa gạo Đắk Lắk

Bản tin với nhiều thông tin: Doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác đầu tư với tập đoàn Charm Group; Cống bung, đường vỡ sau mưa lớn, điều gì xảy ra với dự án Võ Văn Ngân mới 20 ngày khánh thành?; Khởi tố chủ lô tai nghe, loa Marshall giả trị giá 9 tỷ đồng…