Tag:

lớn nhất từ trước đến nay

TTO - Chiều 26-3, một cần thủ cùng với nhóm bạn ở Quảng Ngãi, dù đứng trên bờ biển - cũng câu được cá thu nặng đến 50kg, là con cá thuộc loại lớn nhất từ trước đến nay, ăn câu ven bờ. Video lớn nhất từ trước đến nay

Video: Đứng ven bờ cũng câu được cá thu nặng đến 50kg, xém bị lôi tuột xuống biển
Thú vị | 27/03/2021
Video: Đứng ven bờ cũng câu được cá thu nặng đến 50kg, xém bị lôi tuột xuống biển

TTO - Chiều 26-3, một cần thủ cùng với nhóm bạn ở Quảng Ngãi, dù đứng trên bờ biển - cũng câu được cá thu nặng đến 50kg, là con cá thuộc loại lớn nhất từ trước đến nay, ăn câu ven bờ.