10/10/2019

Bộ phim “Lời từ biệt” được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật trong chính gia đình của nữ đạo diễn Lulu Wang.