Tag:

loại Moderna

TTO - Sắp tới, nhiều người dân tại TP.HCM sẽ không cần giấy đi đường? Thiếu vắc xin Moderna, liệu có thể tiêm trộn với các loại vắc xin khác? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 07-9. Video loại Moderna

Robot Hỏi - Đáp: Nhiều người không cần giấy đi đường ở TP.HCM? Thiếu vắc xin Moderna, có thể tiêm trộn?
Bạn có biết   |   07/09/2021
Robot Hỏi - Đáp: Nhiều người không cần giấy đi đường ở TP.HCM? Thiếu vắc xin Moderna, có thể tiêm trộn?

TTO - Sắp tới, nhiều người dân tại TP.HCM sẽ không cần giấy đi đường? Thiếu vắc xin Moderna, liệu có thể tiêm trộn với các loại vắc xin khác? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 07-9.