Tag:

lộ đề thi

Chiều 29-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Hơn 1 triệu thí sinh ở cả nước dự thi. Video lộ đề thi

Live
Trực tiếp   |   29/06/2023
Trực tiếp: Họp báo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023

Chiều 29-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Hơn 1 triệu thí sinh ở cả nước dự thi.