Tag:

Lở đất

Một trận núi lở kèm khói bụi mù mịt đã khiến đường giao thông ở Uttrakhand, Ấn Độ bị tắc nghẽn vào ngày 15-5. Video Lở đất

Video: Núi lở ầm ầm, khói bụi mù mịt khiến giao thông tắc nghẽn
Camera 360 | 17/05/2023
Video: Núi lở ầm ầm, khói bụi mù mịt khiến giao thông tắc nghẽn

Một trận núi lở kèm khói bụi mù mịt đã khiến đường giao thông ở Uttrakhand, Ấn Độ bị tắc nghẽn vào ngày 15-5.