Tag:

liên quan đến

TTO - Những ngày đầu của tháng 11, các kỹ thuật viên trong Phòng thí nghiệm Lancet ở Pretoria (Nam Phi) phát hiện ra những điều kỳ lạ khi xử lý các mẫu bệnh phẩm liên quan đến biến thể Omicron. Video liên quan đến

Video: ‘Những điều kỳ lạ’ khi lần đầu xử lý các mẫu bệnh phẩm liên quan đến biến thể Omicron
Tin nóng   |   03/12/2021
Video: ‘Những điều kỳ lạ’ khi lần đầu xử lý các mẫu bệnh phẩm liên quan đến biến thể Omicron

TTO - Những ngày đầu của tháng 11, các kỹ thuật viên trong Phòng thí nghiệm Lancet ở Pretoria (Nam Phi) phát hiện ra những điều kỳ lạ khi xử lý các mẫu bệnh phẩm liên quan đến biến thể Omicron.