Tag:

liên hoan nghệ thuật

Các nghệ sĩ xuất sắc của nhóm International Chamber Players vừa mang đến một đêm “Hành trình âm nhạc Đông – Tây” đầy cảm xúc, nhân liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2019. Video liên hoan nghệ thuật

Thưởng thức “Hành trình âm nhạc Đông – Tây” cùng tứ tấu đàn dây
Giải trí   |   23/08/2019
Thưởng thức “Hành trình âm nhạc Đông – Tây” cùng tứ tấu đàn dây

Các nghệ sĩ xuất sắc của nhóm International Chamber Players vừa mang đến một đêm “Hành trình âm nhạc Đông – Tây” đầy cảm xúc, nhân liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2019.