Tag:

Liên đoàn bóng đá

Sau khi được Thủ tướng Hun Sen khuyên nhủ, Đại tướng Sao Sokha đã rút lại quyết định từ chức và vẫn giữ vai trò chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC). Video Liên đoàn bóng đá

Video: Đại tướng Sao Sokha tiếp tục làm chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia
Thể thao   |   09/05/2023
Video: Đại tướng Sao Sokha tiếp tục làm chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia

Sau khi được Thủ tướng Hun Sen khuyên nhủ, Đại tướng Sao Sokha đã rút lại quyết định từ chức và vẫn giữ vai trò chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC).