Tag:

lịch và lươn

TTO - Con lịch sống ở hang trong vuông tôm, có hình dạng gần giống với con lươn. Điểm khác nhau cơ bản là lươn sống ở nước ngọt còn lịch thì có thể sống ở nước mặn và cả nước ngọt. Cách bắt lịch mà người dân thường chọn là cắm câu hoặc se lịch. Video lịch và lươn

Video: Cách bắt lịch độc đáo của người dân miền Tây
Thú vị   |   17/08/2022
Video: Cách bắt lịch độc đáo của người dân miền Tây

TTO - Con lịch sống ở hang trong vuông tôm, có hình dạng gần giống với con lươn. Điểm khác nhau cơ bản là lươn sống ở nước ngọt còn lịch thì có thể sống ở nước mặn và cả nước ngọt. Cách bắt lịch mà người dân thường chọn là cắm câu hoặc se lịch.