Tag:

lịch sử tố tụng

TTO - Đứng bên ngoài chờ kết quả phiên xử con trai mình là Hồ Duy Hải, bà Nguyễn Thị Loan cho biết đã chờ đợi suốt 12 năm và mong kết quả tốt đẹp cho con trai mình từ phiên tòa giám đốc thẩm này. Video lịch sử tố tụng

Video: Mẹ của Hồ Duy Hải nói gì bên ngoài phiên tòa giám đốc thẩm?
Tin nóng   |   06/05/2020
Video: Mẹ của Hồ Duy Hải nói gì bên ngoài phiên tòa giám đốc thẩm?

TTO - Đứng bên ngoài chờ kết quả phiên xử con trai mình là Hồ Duy Hải, bà Nguyễn Thị Loan cho biết đã chờ đợi suốt 12 năm và mong kết quả tốt đẹp cho con trai mình từ phiên tòa giám đốc thẩm này.