Tag:

Lê Tam Triều Dâng

TTO - ĐH Văn Lang (VLU) đầu tư rất lớn cho nhóm ngành sức khỏe: mô hình bệnh viện - trường học, phòng khám đa khoa, phòng thí nghiệm, hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm ứng dụng ông nghệ hiện đại, hệ thống khu thực hành lâm sàng... Video Lê Tam Triều Dâng

Khám Phá Trường Học 2021 | Những ngành học 'chuẩn 5 sao' của trường Đại học Văn Lang
Khám phá trường học   |   19/05/2021
Khám Phá Trường Học 2021 | Những ngành học 'chuẩn 5 sao' của trường Đại học Văn Lang

TTO - ĐH Văn Lang (VLU) đầu tư rất lớn cho nhóm ngành sức khỏe: mô hình bệnh viện - trường học, phòng khám đa khoa, phòng thí nghiệm, hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm ứng dụng ông nghệ hiện đại, hệ thống khu thực hành lâm sàng...

0.0
(0 bình chọn)