Tag:

lễ quốc tang

TTO - Tại lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, ông Lê Minh Diễn đã có phát biểu rất cảm động, trong đó cho biết di nguyện của nguyên Tổng bí thư được rải tro cốt xuống 3 dòng sông. Video lễ quốc tang

Video: Bài phát biểu xúc động của con trai nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trong lễ truy điệu
Tin nóng   |   15/08/2020
Video: Bài phát biểu xúc động của con trai nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trong lễ truy điệu

TTO - Tại lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, ông Lê Minh Diễn đã có phát biểu rất cảm động, trong đó cho biết di nguyện của nguyên Tổng bí thư được rải tro cốt xuống 3 dòng sông.