Tag:

Lê Minh Khái

Sáng ngày 8-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội sau khi chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Video Lê Minh Khái

Trực tiếp   |   08/06/2023
Truyền hình trực tiếp: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trả lời chất vấn

Sáng ngày 8-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội sau khi chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.