Tag:

lễ hội Tết Việt

Sáng ngày 3-2, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Công đoàn Cơ quan Thành đoàn đã tổ chức hoạt động Gói bánh ngày Tết để trao tặng cho những hoàn cảnh khó khăn trong những ngày giáp Tết. Video lễ hội Tết Việt

Thi gói bánh chưng tặng người nghèo trong lễ hội Tết Việt
Bạn có biết | 03/02/2021
Thi gói bánh chưng tặng người nghèo trong lễ hội Tết Việt

Sáng ngày 3-2, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Công đoàn Cơ quan Thành đoàn đã tổ chức hoạt động Gói bánh ngày Tết để trao tặng cho những hoàn cảnh khó khăn trong những ngày giáp Tết.