Tag:

lễ hội độc đáo

Khởi nguồn của lễ hội độc đáo này từ hơn chục năm trước, một số tổ dân phố làm những mô hình đèn ông sao, máy bay, và con giống rất lớn cho trẻ em rước trên phố trong dịp Trung thu. Từ đó, các tổ dân phố khác làm theo và lan ra thành phong trào. Video lễ hội độc đáo

Chen nhau xuống phố xem đèn trung thu khổng lồ ở Tuyên QuangLive
Thú vị   |   11/09/2019
Chen nhau xuống phố xem đèn trung thu khổng lồ ở Tuyên Quang

Khởi nguồn của lễ hội độc đáo này từ hơn chục năm trước, một số tổ dân phố làm những mô hình đèn ông sao, máy bay, và con giống rất lớn cho trẻ em rước trên phố trong dịp Trung thu. Từ đó, các tổ dân phố khác làm theo và lan ra thành phong trào.