Tag:

lễ hội bắt cá

Ngày 3-9, hàng trăm người dân làng Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị háo hức tập trung về trằm Trà Lộc tham gia lễ hội phá trằm bắt cá. Đây là lễ hội văn hóa dân gian độc đáo của vùng đất này mỗi năm chỉ diễn ra đúng một lần. Video lễ hội bắt cá

Hàng trăm người háo hức lội bùn cùng bắt cá trong hội phá trằm Trà Lộc
Đời thường   |   03/09/2023
Hàng trăm người háo hức lội bùn cùng bắt cá trong hội phá trằm Trà Lộc

Ngày 3-9, hàng trăm người dân làng Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị háo hức tập trung về trằm Trà Lộc tham gia lễ hội phá trằm bắt cá. Đây là lễ hội văn hóa dân gian độc đáo của vùng đất này mỗi năm chỉ diễn ra đúng một lần.