Tag:

Lây nhiễm COVID-19

TTO - Chú ý giữ an toàn cho cả shipper và người giao nhận hàng ra sao? Cấp cứu thời điểm giãn cách, có phải quy trình quá loằng ngoằng? Đó là những nội dung trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 21-8. Video Lây nhiễm COVID-19

Bạn có biết   |   21/08/2021
Robot Hỏi - Đáp: Shipper liên quận giữ sao cho an toàn? Cấp cứu không kịp do quy trình loằng ngoằng?

TTO - Chú ý giữ an toàn cho cả shipper và người giao nhận hàng ra sao? Cấp cứu thời điểm giãn cách, có phải quy trình quá loằng ngoằng? Đó là những nội dung trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 21-8.