Tag:

COVID-19

TTO - Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, không yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm COVID-19 khi vào các tỉnh, thành phố. Video COVID-19

Video: Người dân khi vào các tỉnh thành không cần trình kết quả xét nghiệm
Tin nóng   |   09/11/2021
Video: Người dân khi vào các tỉnh thành không cần trình kết quả xét nghiệm

TTO - Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, không yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm COVID-19 khi vào các tỉnh, thành phố.

Từ ngày
Đến ngày