Tag:

Lầu Bảo Đại

Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh vừa quyết định thu hồi 9.209,4m2 đất tại năm biệt thự di tích Lầu Bảo Đại và giao lại cho Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa quản lý theo quy định pháp luật. Video Lầu Bảo Đại

Thu hồi hơn 9.000m2 đất tại khu năm biệt thự di tích Lầu Bảo Đại ở Nha Trang
Tin nóng   |   30/05/2023
Thu hồi hơn 9.000m2 đất tại khu năm biệt thự di tích Lầu Bảo Đại ở Nha Trang

Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh vừa quyết định thu hồi 9.209,4m2 đất tại năm biệt thự di tích Lầu Bảo Đại và giao lại cho Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa quản lý theo quy định pháp luật.