12/07/2019
A LỘC – HỒNG ĐỨC – NHẬT KHÁNH
A LỘC – HỒNG ĐỨC – NHẬT KHÁNH

Ngày 12-7, một chiếc xe tải đang chạy trên đường bất ngờ lật, khiến gần 3.000 lít hóa chất trên xe rò rỉ ra môi trường.

Video liên quan